วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2566 ทางด่วนฟรี

ทางด่วนฟรี

ทางด่วนฟรี เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญที่ 10 ธันวาคม 2566 คือวันหยุดราชการตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศ ซึ่งในวันหยุดนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมนั้นมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ตั้งแต่ช่วงเวลา 00.01 น. ไปจนถึง 24.00 น. เป็นจำนวน 1 วัน โดยรายละเอียดทางด่วนฟรี คือ และสำหรับการเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี ในวันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566 (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และถือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ได้ปรากฎในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย เครดิต : https://www.thansettakij.com