พายุฤดูร้อน สูงสุดทะลุ 41 องศา

พายุฤดูร้อน

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าไว้ว่าบริเวณที่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นและกำลังปานกลางได้แผ่ปกคลุมจะมี พายุฤดูร้อน บริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนแล้วนั้นก็คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 ดังนั้นส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้พัดนำความชื้นจากบริเวณของอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปลุกคลุมประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ตอนบนมีกำลังแรงขึ้นและในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะแบบนี้จึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุเกิดขึ้นโดยที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งหรือไม่ก็รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงอยากให้คนไทยในบริเวณที่ได้เตือนไปมีการระวังอันตรายจากพายุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ต้องหลีกเหลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่,สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่อาจจะไม่แข็งแรงสำหรับทางการเกษตรกรก็ควรจะต้องเตรียมการป้องและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย สุดท้ายสำหรับในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เรื่องความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง ขอให้คนไทยรับมือกับการดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย เครดิต : https://www.sanook.com, กรมอุตุนิยมวิทยา