บรรยิน

พิพากษายืนให้ประหารชีวิต บรรยิน ในวันนี้ เราได้เห็นความยุติธรรมปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อศาลฎีกาได้พิพากษายืนให้ประหารชีวิต ‘บรรยิน’ ในคดีฆาตกรรม ‘เสี่ยจืด’ นักธุรกิจชื่อดัง การตัดสินครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของกระบวนการยุติธรรมไทย ที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดร้ายแรง แม้ผู้กระทำผิดจะเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีต คำพิพากษานี้ไม่เพียงแต่เป็นการลงโทษผู้กระทำผิด แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ไม่ว่าจะมีอำนาจหรือตำแหน่งใดก็ตาม สำหรับครอบครัวของเสี่ยจืด แม้ไม่อาจชดเชยการสูญเสียได้ แต่หวังว่าคำตัดสินนี้จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและนำมาซึ่งความสงบใจได้บ้าง ขอให้คดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญแก่สังคม และเตือนใจทุกคนให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ ตลอดจนความสำคัญของการเคารพกฎหมายและความยุติธรรม