แอน จักรพงษ์ ตัดสินใจขายหุ้น Miss Universe Organization 50%

แอน-จักรพงษ์-ตัดสินใจขายหุ้น-

แอน จักรพงษ์ ตัดสินใจขายหุ้น MUO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู่จัดการ แอน จักรพงษ์ ผู้ถือหุ้นเบอร์ 1 ของบริษัท JKN หรือ เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด มหาชน ได้มีประกาศขายหุ้น ธุรกิจนางงามจักรวาล Miss Universe Organization (MUO) และล่าสุด ทางบริษัท JKN ได้ออกจดหมายว่า บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 ว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 มีมติรับทราบว่าJKN Global Content ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญ JKN Legacy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในองค์กรนางงามจักรวาล และครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจักรวาล ให้แก่ […]