วาเลนไทน์ 2567 วันแห่งความรัก

วันแห่งความรัก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็น วันแห่งความรัก หรือ Valentine’s Day วันวาเลนไทน์ ซึ่งสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ คือ คิวปิด หรือ กามเทพคิวปิดเป็นบุตรของวีนัส และ มาร์ส ทางชาวกรีกเรียกคิวปิดว่า อีรอส ภาพจำของคิวปิดที่มนุษย์โลกปัจจุบันได้รู้จักก็คือภาพเด็กน้อยที่ถือคันธนูและลูกศร มีหน้าที่ยิงศรรักให้ปักกลางใจคน ปัจจุบันคิวและธนู เป็นเครื่องหมายแห่งความรักภาพจำของคิวปิด คือ ศรรักคิวปิดนั่นเอง วันวาเลนไทน์ได้เป็นจุดกำเนิดในยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจของในยุคนั้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีถูกจัดให้เป็นวันหยุด เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่เทพเจ้าจูโน ผู้เป็นจักรพรรดินีแห่งเทพเจ้าโรมัน นอกจากนี้แล้วทางพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงาน และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาร์เลีย การดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวที่จะถูกตัดขาดอกจากกันอย่างสิ้นเชิงในรัชสมัยของจักรพรรดิคลอดิอัสที่ 2 Emperor Claudius ll แห่งกรุงโรม พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้าย และทรงนิยมการทำสงครามนองเลือด ได้ทรงตระหนักว่าเหตุที่ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพ เนื่องจากไม่อยากจากคู่รักและครอบครัวไป จึงทรงมีพระราชโองการสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีหมั้นและแต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาดทำให้ประชาชนมีความทุกข์ใจอีกด้วย เครดิต : https://www.thansettakij.com